Infra-orbitaal

Infra-orbitaal is een anatomische term voor "onder de oogkas".

De Engelse benaming is infra-orbitale.