Juveniel

Een jonge vis.
Als een larve volgroeid is en het skelet en alle organen, zintuigen en vinnen zijn aangelegd, dan spreek men  van een juveniel.