Lappets

Lappets is een Engelse term die gebruikt wordt voor het aanduiden van de uiteinden van de vinmembranen.

De rode lappets van Protomelas taeniolatus.