Larvofiel

Bij larvofiele muilbroeders worden eerst de eieren gelegd en worden de larven in de muil genomen bij of kort na het uitkomen.

Foto: Uwe Werner

Geophagus camopiensis is een larvofiele muilbroeder. Zie Cichlidae 37-5