Lateraal

Lateraal, anatomisch begrip. Lateraal is een locatieaanduiding en betekent "van het midden af gelegen", ofwel de buitenzijde. Tegenovergestelde van lateraal is mediaal, de zijde die zich aan de kant van het midden (van het dier) bevindt.

Voorbeeld: Aan een voet zit de dikke teen aan de mediale zijde van de voet, de kleine teen bevindt zich aan de laterale zijde.

Voor een vis geldt dat de kieuwdeksel een binnen- en een buitenzijde heeft. De binnenzijde is dan de mediale zijde, de buitenzijde de laterale.