Longitudinaal

Longitudinaal is afgeleid van longitudinalis en betekent ”in de lengterichting”.