Maxillare

De Maxillare is afgeleid vanuit anatomische term "maxilla" en heeft  betrekking op de bovenkaak of bovenste kaakbot.