Mitochondriaal DNA

Mitochondriaal DNA of mtDNA is klein ringvormig DNA dat zich niet in de celkern bevindt, maar in de mitochondriën.
Een mitochondrion of mitochondrium is een staaf- of bolvormig celorganel (organen van een cel, die de diverse celprocessen mogelijk maken), dat functioneert als energiecentrale van de cel. Een mitochondrion is meestal staafvormig en heeft een diameter van ongeveer 1 micrometer.

Bron: Wikipedia