Monotypisch

Monotypisch betekent dat een soort of geslacht maar één soort telt.

Aristochromis Christyi is een monotypische soort.