Morfologie

Morfologie betekent letterlijk "vormkunde" en bestudeert de uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen en probeert hun veelvormigheid terug te brengen tot enkele grondtypen.