Nomenclatuur

Met Nomenclatuur wordt over het algemeen bedoeld naamgeving.
Onder wetenschappelijke nomenclatuur wordt verstaan het op systematische manier  benoemen van  planten, dieren, chemische stoffen, ed., met als doel een eenduidige communicatie.
In het meest volmaakte scenario heeft een wetenschappelijke naam voor iedereen die ermee werkt dezelfde, unieke betekenis.

Het ICZN oftewel International Commision on Zoological Nomenclatuur waakt over juiste toepassing voor de naamgeving van dieren.

Bron: Wikipedia