Parapatrische soortvorming

 Parapatrische soortvorming is een begrip uit de biogeografie dat verwijst naar organismen waarvan de verspreidingsgebieden niet opvallend sterk overlappen, maar die direct op elkaar aansluiten. Er bestaat een nauw gebied waarbinnen de organismen samen voorkomen. Deze organismen zijn nauwe verwant aan elkaar en vormen zogenaamde zustersoorten. Dit noemt men het resultaat van parapatrische soortvorming.
 
Deze vorm van soortvorming vindt plaats omdat er veranderingen plaatsvinden in het paarvormingsgedrag van verschillende populaties binnen het verspreidingsgebied, dat op zichzelf een continuüm vormt en niet zoals bij allopatrische soortvorming en (in mindere mate) bij peripatrische soortvorming geografische barrières heeft zoals bergketens of brede rivieren.