Paratype

Paratypen kunnen worden gedefinieerd als "ieder exemplaar van een type-serie, anders dan het holotype".