Paternale muilbroeder

Bij paternale muilbroeders is het mannetje degene die de broedzorg op zich neemt.