Pedofaag

Pedofaag is afkomstig uit het Grieks; pedo = ‘kind, jong’, fagos = ‘eten’

Pedofagen zijn vissen die door middel van verschillende technieken de muilbroedende vrouwtjes ontdoen van de eieren of jonge larven. Dit doen ze o.a. door de muilbroedende vrouwtjes te rammen om hen op deze manier te dwingen hun jongbroed of eieren uit te spuwen.
Andere pedofagen doen dit door hun eigen bek over die van het muilbroedende vrouwtje te stulpen en zo de jonge larven of de eieren uit de bek van het vrouwtje te zuigen.