Pelagische fytoplanktoneters

Pelagische fytoplanktoneters verwijst naar vissen die in het hele waterkolom zwemmen, over het algemeen in de bovenste waterlagen en dikwijls tot dicht bij het oppervlak en zich daar voeden met het fytoplankton.