Polychromatisch

Met polychromatisch wordt bedoeld dat er meerdere kleurvarianten binnen een populatie worden aangetroffen, die elkaar als soorteigen herkennen.

Polychromatisch komt vanuit het Grieks (po - ly - chro` ma - tisch) en staat voor "in vele kleuren".