Pre-orbitaal

Pre-orbitaal komt vanuit de anatomie en betekent vóór de oogkas.  (Pre = voor, orbita = oogkas)

Foto: Martin van Tilburg, bewerkt door Johan Verheesen