Reofiel

Reofiel komt uit het Grieks en heeft betrekking op vissen die zich graag in sterk stromend water bevinden en die hierop aangepast zijn.

Steatocranus casuarius is een reofiele cichlide uit Afrika

Foto: Fredrik Hagblom