Sagitta

De sagitta's, of gehoorsteentjes zijn een deel van het binnenoor dat primair het gehoor moet dienen. Deze zijn bij cichliden, veel groter dan de beide andere otolieten die zich ook in het binnenoor bevinden.

Bepaalde hoedanigheden van de sagitta's van cichliden zijn van dien aard dat deze steentjes als een monofyletisch kenmerk kunnen worden aangemerkt.