Sediment

Sediment is afzetting van materiaal getransporteerd door wind, water en/of ijs. Voorbeelden van deze afzetting zijn grind, zand, silt en lutum. Wanneer sediment wordt afgezet ontstaat een sedimentair gesteente. Recent afgezet materiaal is nog niet geconsolideerd maar kan in de tijd door consolidatie (toename van de dichtheid van een afzetting ten gevolge van toegenomen uitwendige druk en/of onttrekking van vloeistof of gas) of lithificatie (het proces waarmee een ongeconsolideerd sediment verandert in een vast gesteente) verharden.