Sneaking

De term "sneaking" houdt in dat tijdens de eiafzetting de eieren bevrucht worden door een ander, niet territoriaal mannetje.