Sympatrisch

Sympatrisch staat voor soorten die in hetzelfde habitat voorkomen.