Sympatrische soortvorming

Als individuen van bepaalde varianten vaker met elkaar dan met individuen van andere varianten paren, dan vormt het verschil in gedrag de barrière die de groepen uit elkaar doet groeien. Men spreekt dan van sympatrische soortvorming. Er is dus geen sprake van een geologische barrière of migratie, zoals dat bij allopatrische soortvorming het geval is.