Synapomorfie

Een synapomorfie (vanuit het Grieks: σύν - syn, "samen", á¼€πÏŒ - apo, "af" en μορφή - morphè, "vorm") is in de evolutiebiologie een gemeenschappelijke eigenschap van de leden van een taxon, die ze geërfd hebben van de laatste gemeenschappelijke voorouder van dat taxon. De eigenschap was een apomorfie of "afgeleide eigenschap" bij de gemeenschappelijke voorouder. Synapomorfieën worden in de evolutiebiologie gebruikt om de evolutionaire verwantschappen (de zogenaamde fylogenie) tussen groepen taxa vast te stellen.

Wat eenvoudiger uitgelegd: Overgekregen van een gezamelijke voorouder en in het bezit van al diens nakomelingen.

Cichlidae 41-4 blz. 14.

Bron: Wikipedia