Syntoop

Met Syntoop wordt bedoeld dat organismen voorkomen in hetzelfde biotoop.