TAFIRI

Het Tanzanian Fisheries Research Institute of te wel TAFIRI, doet al zo'n 40 jaar onderzoek naar de soortvormingsprocessen van cichliden.

TAFIRI heeft het mandaat van de bevordering, het opstarten, uitvoeren en co-coördinatie van visserijonderzoek alsook de verspreiding van visserij-informatie aan overheidsinstellingen, openbare instellingen en particuliere bedrijven die zich bezighouden met de visserij-industrie. TAFIRI biedt ook deskundig wetenschappelijk en technisch advies aan de regering over zee-en zoetwater visserij, aquacultuur en de bescherming van het aquatisch milieu.