Taxonomie

Taxonomie is de indelingsleer van in ons geval de cichliden. Deze wetenschap houd zich bezig met het indelen van de verschillende cichlidensoorten in een structuur die de relaties van de verschillende soorten cichliden duidelijk vastlegt. De indeling die gehanteerd wordt is:

  • geslacht of genus (meervoud "genera")
  • soort

Dit wordt geschreven als Geslacht soort (b.v. Crenicichla vittata). Geslachtsnamen behoren in gedrukte tekst cursief geschreven te worden en beginnen altijd met een hoofdletter.

Soorten in hetzelfde genus zijn nauwer verwant dan soorten in verschillende genera. Andinoacara pulcher is b.v. nauwer verwant aan Andinoacara coeruleopunctatus dan aan Cichlasoma salvini.