Type-serie

Een type-serie bestaat uit meerdere exemplaren van een organisme die worden gebruikt voor de beschrijving van een soort.  Het belangrijkste type onder deze serie is het holotype. De overige exemplaren worden het paratype genoemd.
Wanneer men is vergeten een holotype aan te wijzen, dan mag iemand anders deze aanduiden als het lectotype.
Als het holotype vanwege een calamiteit verloren is gegaan zoals bijvoorbeeld een brand, dan mag men een ander exemplaar aanwijzen als het neotype.