Typelocatie

De typelocatie is de plaats waar het type-exemplaar van de soort gevonden is.