Unicuspide tanden

Unicuspide tanden zijn conische tanden oftewel tanden met één punt of cusp (vanuit het latijn, cuspid = top of punt).