Vivipaar

Vivipaar betekent Levendbarend: nakomelingen worden levend geboren, en komen niet uit een ei (ovipaar).

Viviparie komt vooral bij zoogdieren voor, maar ook bij andere diersoorten, zoals bijvoorbeeld haaien en sommige reptielen.

File:Oceanic Whitetip Shark.png

Witpunthaai (Carcharhinus longimanus) met loodsmannetjes

Foto: Wikipedia