Zoölogie

Zoölogie is de wetenschap in de biologie die dieren bestudeert. Zoölogie wordt ook wel dierkunde genoemd.