Zoöplankton

Zoöplankton is een verzamelnaam voor kleine dierlijke organismen die vrij in het water leven. Dit varieert van microscopisch kleine ééncelligen, die een lengte hebben van enkele micrometers tot veel grotere dieren zoals kwallen. Ook larven van vissen kunnen tot het zoöplankton behoren.
De meeste planktondiertjes kunnen zich wel verplaatsen, maar zijn niet sterk genoeg om tegen de stroom in vooruit te komen.
Zoöplankton voedt zich met fytoplankton, of organismen die fytoplankton eten.
De belangrijkste zoöplanktonsoorten in zoet water zijn watervlooien, roeipootkreefjes, raderdieren en protozoën.

File:Daphnia pulex.png
Daphnia pulex