Contributie

De contributie is met ingang van het jaar 2023 vastgesteld op €35,- per jaar. U heeft dan tevens toegang tot de online versie van Cichlidae en het archief. Wilt u het blad in de brievenbus ontvangen dan betaalt u voor een lidmaatschap € 50,-- per jaar. Voor leden wonende buiten Nederland bedraagt de contributie dan €57,50 per jaar vanwege de hogere verzendkosten.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te doen aan automatische incasso, dan kunt u ook het bedrag overmaken naar ons bankrekeningnummer             NL85 INGB 0003 6373 48 t.n.v. de Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers, onder vermelding van uw naam en lidnummer. 

NVC-type: