Aquarium Hans Bakker

Biotoop: 
Algemeen: 

Wij zijn begonnen met de bouw van dit aquarium (volgens het MAF concept van Aqua Design-X te Kampen) in mei/juni 2011 en konden deze ophalen op 3 december 2011. Het heeft al met al 2 maanden geduurd om de decoratie en techniek er netjes in weg te werken, alsmede de lichtkap en exterieure afwerking van het geheel. Het aquarium heeft de volgende afmetingen: 350 x 115 x 80 CM (waterhoogte ca. 70 tot ca. 72,5 CM)

 

Vissen:

Het aquarium heeft in eerste instantie een Tanganyika bestemming gehad, maar daarin een mooie groep Tropheus Moorii vergezeld van een tweetal soorten Petrochromis. Daarna is de bak omgebouwd naar een Malawi biotoop voor Mbuna’s, welke de overhand hebben, vergezeld van een aantal rovers om de aanwas van Mbuna’s binnen de perken te houden.

 

Planten:

Wij zijn begonnen met een paar specifieke plantensoorten uit beide meren, edoch....., deze waren met de groen etende Cichliden geen lang leven beschoren. De lichtbronnen zijn dermate uitgekozen, dat een snelle alg aanwas wordt verkregen, waardoor 1 x per dag minimaal voederen al voldoende bleek om de grote groep Mbuna’s (ca. 50-60 dieren) in blakende gezondheid te kunnen houden.

Inrichting: 

De zij- en achterwand zijn bekleed met achterwanden van het merk “RockZolid” type “Komodo” hiervoor zijn 2 achterwanden gebruikt welke zijn opgehoogd met polystyreenschuim platen, bewerkt met tegellijm en kleurpigment, om deze mooi te laten aansluiten op de kleuren van de achterwanden. Verder is de inrichting opgezet met ook alweer de Stone modules en River Stones van het merk “RockZolid”

De bodem is bedekt mat 4 soorten bodembedekking, t.w. middelfijn aquarium zand, grof aquarium zand, fijn aquarium grint en grof steensplit, deze combinatie voldoet perfect en houdt ook de bodem “luchtig” en gaat “doodslaan’ van het zand tegen.

Techniek: 

Het aquarium wordt gefilterd middels 2 stuks Eheim 2260 Classic aquarium pot filters van netto 1.900 liter p/uur. Er wordt gefilterd d.m.v. 90% Siporax met daarop een middel grove  filtermat van 5 CM dik (pompen worden 1x p/jaar schoongemaakt, “om-en-om”) zodat een bacterien cultuur de tijd heeft, om in de schoongemaakte pomp, te ontstaan. Wateroppervlakte beweging wordt verzorgd door een Tunze 12.000 liter p/uur stromingspomp en de verwarming wordt verzorgd door 2 stuks Titanium verwarmingselementen van 600W p/stuk met externe thermostaat. De verlichting wordt gerealiseerd middels 4 x 36W/120CM JMB Aqua Led 2 x in de combinatie 3Witte/1Blauwe, 1W High Power led, achterin de bak en  2 x 4Witte/1Blauwe, 1W High Power led, voor in de bak.

 

Afmetingen: 350 x 115 x 80 CM, netto waterinhoud ca. 2.750 – 3.000 liter