Het cichlidenpaludarium 4

Als, voorlopig, laatste artikel willen we de filtering behandelen. Met zacht water spring je als regel wat zuiniger om, omdat het meestal niet zomaar uit de kraan komt. In een vorig artikel wezen we erop dat een helofytenfilter fosfaat kan verwijderen .Wat is een helofytenfilter? Dit is in wezen een bak met grind en zand met daarin helofyten (planten). Helofyten zijn planten die in ondiep water groeien. Zij wortelen in de bodem en groeien en bloeien verder boven water. Riet is daar een goed voorbeeld van.
Opbouw van onze installatie
Allereerst willen we het water met een redelijke snelheid door een vuilfilter laten gaan om het water van zweefvuil te ontdoen. Gekozen is voor 200 liter per uur. Ons aquarium bevat ongeveer 400 liter water. Een helofytenfilter dient schoksgewijs ongeveer één keer per uur wat water te krijgen. Er worden dus twee systemen gemaakt.

Het hele artikel is te lezen als u inggelogd bent.

Algemeen: