Inrichting

Het houden van eretmodussen in een groep

Goby-cichliden behoren al sinds tijden tot de meest populaire bijvissen bij een groep Tropheus. Vaak levert dit echter problemen op, aangezien gobies niet gemakkelijk koppels vormen en elkaar het leven flink  zuur kunnen maken, zolang ze niet gekoppeld zijn. Een veel toegepaste truc om agressieve cichliden toch te kunnen houden is ze met veel medebewoners bij elkaar te plaatsen zodat de agressie wordt verdeeld. Zou dit ook bij gobies kunnen werken?

De bovenloop rivier

 

Wat bedoelen we met een bovenlooprivier

Het cichlidenpaludarium 4

Als, voorlopig, laatste artikel willen we de filtering behandelen. Met zacht water spring je als regel wat zuiniger om, omdat het meestal niet zomaar uit de kraan komt. In een vorig artikel wezen we erop dat een helofytenfilter fosfaat kan verwijderen .Wat is een helofytenfilter? Dit is in wezen een bak met grind en zand met daarin helofyten (planten). Helofyten zijn planten die in ondiep water groeien. Zij wortelen in de bodem en groeien en bloeien verder boven water. Riet is daar een goed voorbeeld van.
Opbouw van onze installatie

Meervallen in een cichlidenbak 1

Een artikel over meervallen in het tijdschrift van een cichlidenvereniging? Veel lezers zullen zich afvragen waarom. Ik vraag dan op mijn beurt
“waarom niet”? Zijn er eigenlijk wel cichlidenbakken waarin zich geen meervallen bevinden? Nu hoor ik u zeggen “maar ik heb toch echt een

Het Cichlidenpaludarium (slot)

Gerard en Iemkje Tijsseling publiceren het slot van hun serie artikelen over het cichlidenpaludarium met een heel bijzonder filter.

Het complete artikel is alleen te lezen als u bent ingelogd.

Modern Cichlidenaquarium, deel 2

Deel 2: Keuze herkomst, Suriname

door J.G. ‘t Hooft

De praktijk
In het eerste deel van deze serie werd een algemeen overzicht gegeven van wat de cichlidenliefhebber zich aan kennis moet verwerven om inderdaad met succes eenaquarium voor cichliden in te richten, dat zowel voldoening geeft aan de eigenaar als de bewoners ervan. Het is wellicht het beste om een en ander maar eens toe te lichten aan de hand van een voorbeeld.

Modern Cichlidenaquarium, deel 1

Deel 1: Aquarium en water

door: J.G. 't Hooft

Dit is deel 1 van een serie, die vooral voor startende cichlidenliefhebbers waardevol kan zijn.

Eenvoudige aquariumstelling

door: Bart Jansen

Enige tijd geleden kwam er in huis een kleine kamer beschikbaar voor viskweekactiviteiten. Al snel werd duidelijk dat hoogbouw qua efficiëntie de beste optie was: er moest een aquariumstelling komen. De ruimte was echter niet erg geschikt om een pasklare stelling te plaatsen, zoals deze her en der te koop worden aangeboden. Er is een goed systeem van prefab en op maat te zagen aluminium buizen met kunststof hoekverbindingen beschikbaar: dit viel echter buiten mijn budget. Dan maar zelf aan de slag. Eerst een ruwe schets, dan de zaak verder uittekenen.