Het geslacht Labeotropheus

De bovenste drie tot vijf meters van de habitats bij de rotsachtige uitstulpingen, kleine eilanden en steile rotskusten van het Malawimeer, worden doorgaans gekenmerkt door zuiver, maar erg turbulent water. Op dergelijke plaatsen is het substraat veelal vrij van sedimenten, terwijl de algenmat die de rotsen bedekt (de Aufwuchs) veel stevig vastzittende algstrengen bevat. Zijn de rotsblokken klein, dan wordt de  turbulentie van het water grotendeels opgevangen door de vele scheuren en holten. De zijden van de grotere rotsen krijgen daarentegen de volle laag en slechts enkele mbuna-soorten zijn in staat om op dergelijke plekken te foerageren, zeker wanneer de branding op zijn sterkst is. Deze habitats herbergen slechts een handvol herbivore cichliden, zonder uitzondering mbuna, en daarvan is Labeotropheus fuelleborni er één. L. fuelleborni heeft een duidelijke voorkeur voor dergelijke leefgebieden en ze worden dan ook aangetroffen langs elke rotsachtige oever die het meer te bieden heeft. Zij komen ook voor bij de kleine opeenhopingen van rotsen die soms bij zanderige stranden liggen, vooral op plaatsen die aan de golfslag zijn blootgesteld. L. fuelleborni beschikt over twee aanpassingen die het leven in het bovenste bereik van een rotsachtige habitat mogelijk maken. Een van die kenmerken deelt zij met haar geslachtsgenoot Labeotropheus trewavasae, en wordt gevormd door de brede, sterk onderstandige bek, in samenhang met de opmerkelijk vleesachtige “neus”. Wanneer de vis ondersteboven gehouden wordt, zien we dat de mond als een rechte lijn over de volle breedte van de kop loopt. De ventrale plaatsing ervan stelt deze vissen in staat om tijdens het foerageren een positie in te nemen die nagenoeg evenwijdig is aan die van de rotsen. Het lichaam van Labeotropheus-soorten vormt dan een hoek van niet meer dan 30° met het substraat. Op die wijze blijven deze soorten dan ook in nauw contact met het substraat terwijl zij de algmat afweiden. 

Het hele artikel is te lezen als u ingelogd bent

Herkomstgebied: 
Editie Cichlidae: