Het door golven omspoelde, bovenste deel van de rotsachtige biotopen

Dit biotoop bevindt  zich in de bovenste drie tot vijf meter van de rotsachtige brandingszones, dito eilandjes en steile kusten. Het water wordt continu omspoeld door helder maar woelig water. Daar waar het substraat bestaat uit kleinere rotsblokken wordt de turbulentie van het water wat getemperd vanwege de holen en spleten die zich daarin bevinden. Het substraat is vrij van sedimenten en de Aufwuchs bestaat vooral uit stevig vastzittende algenstrengen.

In deze habitats vindt men vooral de herbivore cichlidensoorten die zich gespecialiseerd hebben in het foerageren in deze turbulente omgeving. Dit betreffen met name vertegenwoordigers van het geslacht Tropheus, Labeotropheus en dan met name L. fuelleborni,  Petrotilapia, Labidochromis, Pseudotropheus williamsi, Chindongo demasoni , Melanochromis joanjohnsonae en enkele vertegenwoordigers van de Protomelas spilonotus-groep, een non-mbuna.

Herkomstgebied: 
Type: