Duiken in het zuiden van het Malawimeer - lezing NCD 2010

Metriaclima Estherae, Chiofu

Tekst: Johan Verheesen  Foto's: Andreas Spreinat 
 
2e lezing van Andreas Spreinat op de Nationale CichlidenDag 2010
Duiken in het zuiden van het Malawimeer

Andreas Spreinat is vooral in Duitsland een bekende spreker en heeft vele artikelen, boeken en video's op zijn naam staan.
Na een inleiding waarin Andreas Spreinat vertelt over de problemen die men kan ondervinden met de lokale overheid als men in Mozambique gaat duiken, begint hij zijn verslag van de duikexpeditie in het zuiden van het Malawimeer in 2008 met het introduceren van het vangststation bij Kambiri point van wijlen Stuart Grant, welke thans wordt geleid door zijn vrouw Esther met hulp van Ralf Keter. 
Er is sinds zijn eerste bezoek in 1984 wel wat veranderd. Daar waar hij vroeger zijn vrouw zei dat het om een avonturenreis ging en zij moesten overnachten op het strand, is het nu een verblijfplaats geworden waar de faciliteiten zodanig zijn dat men er zowaar een echte vakantie kan houden.
De duiklokaties die  Andreas tijdens deze  expeditie heeft aangedaan zijn Kambiri point, Chiofu, Gome Rock, Cape Mc Lear, Zimbawe Rock, Thumbi West en Otter Point. Tijdens de lezing worden deze lokaties en de daar aanwezige cichliden onder de loep genomen.
Als eerste wordt Kambiri point altijd even aangedaan om  te testen of de duikuitrusting naar behoren werkt. Het water is daar wat kalmer en is dus een aangename plaats om dit te doen. Van daaruit steken zij  het meer  over naar Chiofu, zo'n 38 Km van Kambiri point. De oversteek duurt ongeveer vier en een half uur.  Hier ligt het kamp van waaruit gedoken wordt. Het water aan de oostkust, waar Chiofu ligt, is helder en heeft mooie onderwaterlandschappen. Hier komt onder andere  Melanochromis simulans voor. Ook wordt hier  Metriaclima Estherae aangetroffen, waarvan de vrouwtjes minder intensief rood zijn dan op andere plaatsen zoals N'nosi Reef , beter bekend als  Minos Reef.
03_Melanochr_dialeptos__Chiofu_Andreas_Spreinat.jpg
Melanochromis dialeptos is goed in groepen te houden.

Verder treft men daar ook  Melanochromis dialeptos, voorheen ook wel `Dwarf auratus´ genoemd en Melanochromis johannii aan. Beide voorgenoemde soorten zijn goed in groepen te houden met meerdere mannetjes. Dit laten de foto's die Andreas toont duidelijk zien. Op een relatief klein oppervlak ziet men meerdere mannetjes met nog meer vrouwtjes. Bij M. johannii, die toch vaak als agressief betiteld wordt kan men concluderen dat het zeer goed mogelijk is om meerdere mannetjes te houden in het aquarium mits deze groot genoeg is. Andere vissen die men kan er ook aantreffen zijn oa  Eclectochromis milomo, Protomelas fenestratus en  Copadichromis borleyi .
04_Melanochr_johannii__Chiofu_Andreas_Spreinat.jpgMelanochromis johannii  wordt in groepen aangetroffen.

Bij Gome Rock, aan de oostkust wordt  Fossorochromis Rostratus aangetroffen,  een zandbewoner die de bescherming van het zand opzoekt bij gevaar.  Bij Gome rock wordt deze echter ook aangetroffen in het open water tussen de Mbuna's. Hiervoor is geen verklaring te vinden. 
In de omgeving van Gome Rock vind je ook velden met vallisneria en hoornblad, welke door vele  cichliden gebruikt worden als kraamkamer. 
Op grotere diepte , vanaf zo'n 30 meter komt men Copadichromis geertsi  tegen. Deze cichlide komt in een speciaalaquarium beter tot zijn recht dan in een gezelschapaquarium. In Mosambique komt C. geertsi  ook op een diepte van meer dan 50 meter voor en mogelijk dat deze op vier andere plaatsen zich nog dieper ophoudt.
05_Copadi_geertsi__Gome_Andreas_Spreinat.jpg
Copadichromis geertsi, Gome

Tot slot gaat de reis vanuit Kambiri naar Cape Mc Lear, dat ligt op  Domwe, een eiland meer zuidelijk in het Malawimeer. Cape Mc Lear is vooral bij bagpackers  erg geliefd. Vanaf hier  wordt Thumbi West aangedaan, een eiland wat op zo'n 3 kilometer van Domwe ligt.
Thumbi West is rijk aan cichliden en is vooral bekend om de Labeotropheus trewavasae `Thumbi West´. De dominante mannetjes zijn voorzien van een oranje of rode rugvin. De 06_Labeotr_trewavasae_Thumbi_West_Andreas_Spreinat.jpg
Labeotropheus trewavasae `Thumbi west´

meeste vrouwtjes die aangetroffen werden zijn van de OB-vorm, waarbij opgemerkt wordt dat ieder individueel vrouwtje van de zelfde vindplaats een ander  vlekkenpatroon heeft.  De L. fuelleborni bij Thumbi West heeft een witte rugvin met rood in het zachtstralige gedeelte.
Wat opvalt bij dit eiland, is dat er bij de Mbuna's weinig kleurvariatie te zien is.

Otter point is vooral bekend vanwege de Aulonocara jacobfreibergii ( Foto) een holbewoner die leeft op zo'n 5 meter diepte. Van deze vis zijn inmiddels vele kleurvarianten gekweekt.
07_Aulono_jacobfreibergi__Otter_Point_Andreas_Spreinat.jpg Aulonocara jacobfreibergii, Otter point

Een andere bekende vis van Otter point is Tropheops microstoma, een vis die ooit populair was, maar nu nog maar zelden in de handel aangeboden wordt. Vanwege zijn agressieve karakter moet deze wel in een groter aquarium gehouden worden.  Andere cichliden die daar aangetroffen werden zijn onder andere Otopharynx tetrastigma en  Mylochromis mola.
09_Otopharnyx_lithobates__Zimbawe_Rock_Andreas_Spreinat.jpg
Otopharynx lithobates "Zimbawe Rock"

Bij Zimbawe Rock tenslotte, wordt ondanks dat het een beschermd gebied is toch door lokale vissers gevist. Zimbawe Rock is vooral bekend vanwege Otopharynx lithobates `Zimbawe Rock´. Naast  deze alom bekende cichlide met het gele voorhoofd, wordt daar ook een variant van Otopharynx lithobates met een wit voorhoofd aangetroffen.  Andere cichliden die hier aangetroffen worden zijn Petrotilapia nigra, Labeotropheus trewavasae en Copadichromis cyaneus
08_Otopharynx_lithobates__Zimbawe_Rock_Andreas_Spreinat.jpg
Naast O. lithobates "Zimbawe Rock" wordt ook daar ook een variant met wit voorhoofd aangetroffen.

Mocht u zelf eens willen snorkelen of duiken in het Malawimeer, dan kunt u hiervoor  terecht bij Ralf Keter . Deze zal dat graag voor u verzorgen.
 

Herkomstgebied: