Commensalisme

Commensaal is afgeleid uit het Latijn: cum mensa, wat wil zeggen 'met dezelfde tafel'. 

Commensalisme houdt in dat in de biologie twee organismen samenleven waarbij het ene organisme hieruit voordeel haalt zonder dat het andere organisme hiervan een nadelige invloed ondervindt. Het is een vorm van symbiose, andere vormen zijn parasitisme en mutualisme.

Voorbeeld: 
Bacteriën en andere micro-organismen zijn normaal op mens of dier of in hun darmen aanwezig zonder ziekte te veroorzaken. Velen vervullen een nuttige functie in de spijsvertering of functioneren meer passief door schadelijker bacteriën hun groeikansen te ontnemen.

Een voorbeeld bij cichliden:
Fossorochromis rostratus die als "gastheer" dient voor Cyrtocara moorii: Door het graafwerk dat door deze grote cichlide gedaan wordt komen er voedseldeeltjes beschikbaar waar C. moorii gebruik van maakt. Een andere cichlide uit het Malawimeer die ook gebruik maakt van deze grote cichliden is Protomelas annectens. Klik op onderstaande foto om een filmpje van Andreas Spreinat van dit gedrag in de natuur te bekijken. In het filmpje is Taeniolethrinops praeorbitalis de gastheer voor C. moorii .(alleen voor NVC-leden toegankelijk).
 

commensalisme