Lachrymale streep

De lachrymale streep verbindt de onderkant van het oog met
de bovenlip en wordt om die reden wel eens traanstreep genoemd.

Mylochromis gracilis heeft een lachrymale streep. Foto: Manuela Mondria