Litoraal

Litoraal staat voor leven van organismen in de oeverzone, in de buurt van een strand, ondiep water of in de getijdenzone. De tegenstelling voor litoraal is sublitoraal .