Sublitoraal

Onder sublitoraal wordt verstaan het organisme wat leeft in het gebied onder de laagste laagwaterlijn dat nooit droogvalt. De tegenstelling voor sublitoraal is litoraal.