Bijeenkomsten

Bijeenkomsten in het Dorpshuis in Odijk

Het Dorpshuis in Odijk is al sinds 2004 een vertrouwde omgeving voor de bijeenkomsten die door de NVC georganiseerd worden.

Visbeursreglement

Reglement voor de visbeurs van de NVC versie 12 2017

Tijdens de bijeenkomsten van de NVC en op de Nationale CichlidenDag wordt de gelegenheid geboden om vissen en artikelen die met de liefhebberij te maken hebben te kopen of te verkopen. Dit vindt plaats onder de primaire verantwoordelijkheid van de kopers/verkopers. De NVC biedt slechts faciliteiten. Desondanks en met name vanwege (verwachte) wet- en regelqeving op het gebied van dierenwelzijn zijn er regels te stellen voor een verantwoorde handelwíize op de visbeurs.

Verkopers

Commissie bijeenkomsten

Beursmeester Coördinator bijeenkomsten

Vacant