Visbeursreglement

Reglement voor de visbeurs van de NVC versie 12 2017

Tijdens de bijeenkomsten van de NVC en op de Nationale CichlidenDag wordt de gelegenheid geboden om vissen en artikelen die met de liefhebberij te maken hebben te kopen of te verkopen. Dit vindt plaats onder de primaire verantwoordelijkheid van de kopers/verkopers. De NVC biedt slechts faciliteiten. Desondanks en met name vanwege (verwachte) wet- en regelqeving op het gebied van dierenwelzijn zijn er regels te stellen voor een verantwoorde handelwíize op de visbeurs.

Verkopers

Uitsluitend leden van de NVC worden als verkoper tot de visbeurs toegelaten. Zij dienen zich voor aanvang van de visbeurs bij de beursmeester te laten registreren. De beursmeester wijst de verkopers hun tafel(s) toe.

Kopers

Iedereen kan als koper op de visbeurs optreden.

Handelswaar

De visbeurs is in principe bedoeld voor het verhandelen van cichliden. Bijvissen zullen echter niet direct worden geweerd. Kruisingen daarentegen wel. Vissen worden aangeboden onder de door de verkoper te kiezen naam. De NVC houdt geen toezicht op de juiste naamgeving. Naast vissen bestaat de mogelijkheid om met de hobby verband houdende goederen te verhandelen (voer, filters, verlichting, etc). De visbeurs moet echter niet ontaarden in een rommelmarkt.

Tijdschema

Vanaf een kwartier voor de opening van de visbeurs kunnen verkopers zich laten inschrijven. Voor de NCD is deze termijn een half uur. Kopers worden pas toegelaten als de visbeurs officiëel is geopend. Op bijeenkomsten is dit om 11.00 uur; op de NCD 10:00 uur. Kopers en verkopers mogen de visbeurs op elk moment verlaten (uiteraard na hun financiële zaken te hebben afgewíkkeld).

Gezondheid en welzijn

Aangeboden vissen dienen gezond en in goede conditie te zijn om tot de visbeurs te worden toegelaten. Vissen moeten naar behoren worden verpakt. Uitgangspunt is dat de vissen tijdens de beurs niet behoeven te worden overgepakt. Grote vissen moeten individueel worden verpakt; kleinere vissen kunnen in groepjes. Als verpakking worden uitsluitend plastic zakken toegestaan. Extreem grote vissen mogen in emmers worden verpakt. In de emmer dient een plastic zak aanwezig te zijn ter voorkoming van schade aan de ogen c.q.  de slijmhuid van de vissen door de ruwe binnenkant van de emmer. Gebruik in plastic zakken zo weinig mogelijk water (in lucht zit meer zuurstof dan in water). Leg slechts één plastic zak van een bepaalde soort op de taÍel; de andere kunnen in de tempex doos blijven.Zorg er ook voor dat de vissen zo min mogelijk worden opgetild. Dit voorkomt extra en onnodíge stress. Neem tenslotte voor de kopers voldoende kranten mee om de verkochte vissen warm te houden op weg naar hun nieuwe behuizing.

Financiën

Kopers betalen hun aankoop rechtstreeks aan de verkoper. Ter dekking van de kosten van de visbeurs vraagt de NVC van de verkopers een bijdrage ter grootte van 10% van de opbrengst. Verkopers houden een lijst bij met de verkochte vissen (en de prijzen) en rekenen bij vertrek af met de peningmeester.

Beursmeester

De beursmeester houdt namens het bestuur toezicht op de juiste gang van zaken. Hij is bevoegd om zowel kopers als verkopers aan te spreken op zaken die niet in overeenstemming zijn rnet dít reglement. Afhankelijk van de ernst van het vergrijp en/of herhaling daarvan kan hij deelnemers de toegang tot de vísbeurs ontzeggen.

NVC-type: