Leeswijzer stoplicht

In de cichlidencatalogus wordt een code gehanteerd om de moeilijkheidsgraad voor het houden van een bepaalde cichlide aan te geven. Wij noemen dit het stoplicht. In de cichlidencatalogus wordt er bij een cichlidesoort één van de kleuren vermeld. Deze kleuraanduiding heeft de volgende betekenis:

Rood: deze soorten kunnen normaal gesproken niet worden gehouden

Oranje: deze soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gehouden

Groen: deze soorten kunnen probleemloos worden gehouden

 

Voor de bepaling van deze kleurcodering worden de volgende criteria gehanteerd:

- vereiste lengte van het aquarium

- afhankelijkheid ecologische omstandigheden

- afhankelijkheid watersamenstelling

- afhankelijkheid voedselaanbod

- (stress)gevoeligheid.

Voor elk van de criteria wordt de kleur van het stoplicht bepaald. Het "hoogst gewaardeerde" criterium wordt de waardering voor de soort. Scoort een soort rood op de watersamenstelling en groen op alle andere dan is de score voor de soort als zodanig toch rood.

Toelichting op de criteria:

Lengte van het aquarium:
0-200 cm: groen
200-400 cm: oranje
> 400 cm: rood

Ecologische omstandigheden:
Denk hierbij aan stroming (zuurstof), helderheid, bodemsamenstelling (rotsen, zand) en aanwezigheid van planten. Hoe groter de afhankelijkheid van deze factoren, hoe meer kans op de waardering rood.

Watersamenstelling
De chemische watersamenstelling wordt hier bedoeld. Waardering net als bij de ecologische omstandigheden.

Voedselaanbod
Dezelfde aanpak. Een schubbeneter bijvoorbeeld is duidelijk een rode soort.

Stressgevoeligheid
Dit criterium is het minst grijpbaar. Hou het maar op soorten die "het gewoon niet goed doen" in een aquarium. We weten dus gewoon (nog) niet hoe we deze soorten moeten houden.

Bepaling van de vereiste lengte van het aquarium
Drie criteria bepalen de vereiste lengte. Waardeer ze op een schaal van 1 tot 5:

- Zwemgedrag (1=rustig, 5=snel)

- Territoriumgrootte (1=bescheiden, 5=de hele bak)

- Agressie (1=tolerant, 5=terrorist)

Tel de waarden van de drie criteria bij elkaar op en vermenigvuldig de uitkomst met de maximale lengte van de soort en je hebt de vereiste lengte van het aquarium.
Voorbeeld: Petenia splendida wordt 50 cm groot;
Zwemgedrag is rustig (zoals een snoek), we waarderen met een 2.
Territorium is gemiddeld groot, we waarderen met een 3.
Laat andere vissen met rust (mits niet te klein), waardering een 1.
Totaal waardering is een 6.

De vereiste lengte van het aquarium voor Petenia splendida is dus 6 x 50 = 300 cm. Een driemeterbak dus.

Type: 
NVC-type: