Over de NVC

Aanvraag voor een cichlidae-artikel op PDF

Tegen een bescheiden vergoeding van € 2,50 is het mogelijk om een artikel uit het blad Cichlidae op PDF toegestuurd te krijgen. U kunt een artikel  aanvragen door het invullen van dit webformulier.

 

Privacyverklaring Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers

Informatieplicht :  De  Nederlandse  Vereniging van Cichlidenliefhebbers,  hierna te  noemen 'de vereniging', heeft  conform  de  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)  een  informatieplicht  naar  haar leden  en  de  bezoekers  van  de  website NVCweb.nl.  De  vereniging  is  verplicht  de  hiervoor  genoemde betrokkenen   te   informeren   over   de   manier   w

NVC Nieuwsbrief

Historie van lezingen gehouden bij de NVC

In de inmiddels meer dan 40 jaar dat de NVC bestaat zijn er tijdens de bijeenkomsten, congressen en Nationale Cichliden Dagen, al behoorlijk wat lezingen gegeven.

In de bijgevoegde PDF een opsomming van alle lezingen die in de afgelopen 44 jaar gegeven zijn. Deze lijst zal regelmatig aangepast worden.

Mocht u nog aanvullingen hebben dan kunt u deze doorgeven aan Rick Meijdam middels dit contactformulier.

 

Leeswijzer stoplicht

In de cichlidencatalogus wordt een code gehanteerd om de moeilijkheidsgraad voor het houden van een bepaalde cichlide aan te geven. Wij noemen dit het stoplicht. In de cichlidencatalogus wordt er bij een cichlidesoort één van de kleuren vermeld. Deze kleuraanduiding heeft de volgende betekenis:

Rood: deze soorten kunnen normaal gesproken niet worden gehouden

Oranje: deze soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gehouden

Groen: deze soorten kunnen probleemloos worden gehouden

 

Redactie NVCweb

 
Coördinator  NVCweb
 

Rene Beerlink

Kernteam NVCweb.

Commissie bijeenkomsten

Beursmeester Coördinator bijeenkomsten

Vacant
 

Bestuur

Voorzitter
 
Penningmeester
 
Secretaris
 
 
 
 
 
 

 

Statuten

NAAM

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN CICHLIDENLIEFHEBBERS, verkorte naam: NVC.

 

Pagina's