Over de NVC

Over de NVC

Op 22 februari 1975 werd de NVC opgericht door een aantal enthousiaste cichlidenliefhebbers. Voordien werd aan deze tak van de aquariumliefhebberij maar mondjesmaat aandacht besteed in tijdschriften en bij verenigingen. Dat aan een dergelijke vereniging behoefte bestond bleek wel uit het feit dat de NVC binnen enkele jaren honderden leden wist aan te trekken. Inmiddels beweegt het ledental van de NVC zich rond de 500.

Lid worden van de NVC

Met een NVC-lidmaatschap ontvangt u 6 keer per jaar het tijdschrift Cichlidae. Geheel in kleur en tjokvol met interessante artikelen over onze hobby. In de maanden dat Cichlidae niet verschijnt, wordt er een nieuwsbrief uitgegeven met daarin de laatste nieuwtjes die betrekking hebben op onze vereniging, de bijeenkomsten, activiteiten en de website. 

Ook krijgt u toegang tot het ledengedeelte van onze website NVCweb.nl. Daar staan onder andere de artikelen van oude Cichlidae jaargangen, video's, e.d. 

NVC fotowedstrijd 2023

Stuur je beste cichlidenfoto in voor de NVC fotowedstrijd 2023

Lees het reglement hieronder goed door. Er staat ook vermeld hoe je je inzending kunt insturen.

De inzet voor deze wedstrijd is een jaarlidmaatschap naar keuze van de NVC voor het jaar 2023. Dit geldt voor beide categorieën. 

 

Reglement en deelname NVC fotowedstrijd 2023

Er zijn 2 categorieën; Algemeen en Gedrag

Privacyverklaring Nederlandse Vereniging van Cichlidenliefhebbers

Informatieplicht :  De  Nederlandse  Vereniging van Cichlidenliefhebbers,  hierna te  noemen 'de vereniging', heeft  conform  de  Algemene  Verordening  Gegevensbescherming  (AVG)  een  informatieplicht  naar  haar leden  en  de  bezoekers  van  de  website NVCweb.nl.  De  vereniging  is  verplicht  de  hiervoor  genoemde betrokkenen   te   informeren   over   de   manier   w

NVC Nieuwsbrief

Historie van lezingen gehouden bij de NVC

In de inmiddels meer dan 40 jaar dat de NVC bestaat zijn er tijdens de bijeenkomsten, congressen en Nationale Cichliden Dagen, al behoorlijk wat lezingen gegeven.

In de bijgevoegde PDF een opsomming van alle lezingen die in de afgelopen 44 jaar gegeven zijn. Deze lijst zal regelmatig aangepast worden.

Mocht u nog aanvullingen hebben dan kunt u deze doorgeven  middels dit contactformulier.

 

Leeswijzer stoplicht

In de cichlidencatalogus wordt een code gehanteerd om de moeilijkheidsgraad voor het houden van een bepaalde cichlide aan te geven. Wij noemen dit het stoplicht. In de cichlidencatalogus wordt er bij een cichlidesoort één van de kleuren vermeld. Deze kleuraanduiding heeft de volgende betekenis:

Rood: deze soorten kunnen normaal gesproken niet worden gehouden

Oranje: deze soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gehouden

Groen: deze soorten kunnen probleemloos worden gehouden

 

Redactie NVCweb

 
Coördinator  NVCweb
 

Rene Beerlink

Kernteam NVCweb.

Commissie bijeenkomsten

Beursmeester Coördinator bijeenkomsten

Vacant
 

Pagina's