Over de NVC

NVC Nieuwsbrief

Leeswijzer stoplicht

In de cichlidencatalogus wordt een code gehanteerd om de moeilijkheidsgraad voor het houden van een bepaalde cichlide aan te geven. Wij noemen dit het stoplicht. In de cichlidencatalogus wordt er bij een cichlidesoort één van de kleuren vermeld. Deze kleuraanduiding heeft de volgende betekenis:

Rood: deze soorten kunnen normaal gesproken niet worden gehouden

Oranje: deze soorten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gehouden

Groen: deze soorten kunnen probleemloos worden gehouden

 

Redactie NVCweb

 
Coördinator  NVCweb
 

Thijs Janzen

Kernteam NVCweb.

Rene Beerlink

Kernteam NVCweb.

Commissie bijeenkomsten

Leon Ynema

Beursmeester
Coördinator bijeenkomsten
 
 

Bestuur

Voorzitter: Rick Meijdam

Secretaris: Matth Heijen
 
Penningmeester: Fiebo Wierda
 
 
 
 
 

 

Statuten

NAAM

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN CICHLIDENLIEFHEBBERS, verkorte naam: NVC.

 

Over de NVC

Op 22 februari 1975 werd de NVC opgericht door een aantal enthousiaste cichlidenliefhebbers. Voordien werd aan deze tak van de aquariumliefhebberij maar mondjesmaat aandacht besteed in tijdschriften en bij verenigingen. Dat aan een dergelijke vereniging behoefte bestond bleek wel uit het feit dat de NVC binnen enkele jaren honderden leden wist te trekken. Inmiddels beweegt het ledental van de NVC zich rond de 600.