Aulonocara sp. “Lwanda”

Tekst: Johan Verheesen - foto: Jop Ketelaars  
Etymologie: 

Aulonocara: uit het Grieks : aulos = fluit, caras = gezicht. naar de zijlijnkanalen die op gaten van een fluit lijken. Lwanda: verwijst naar Lwanda Magere, een figuur uit de Afrikaanse mythologie die uiteindelijk in een rots veranderde.  

Referentie: 

Deze vis is nog niet, officieel beschreven.  

Literatuur: 

Ad Konings, Malawi cichliden in hun natuurlijke omgeving, 3e oplage, 2001. Ad Konings, Back to Nature Gids voor Malawi cichliden, 2e oplage, 2003.  

Beschrijving: 

Aulonocara sp. "lwanda" behoort net als de “Aulonocara jacobfreibergi” varianten, tot de groep “Trematocranussen”. De lengte van het mannetje in de vrije natuur is 12 cm, maar kan in het aquarium 15 cm lang worden. Het vrouwtje bereikt een lengte van 9 cm, maar zal in het aquarium ook groter worden. Het lichaam van Aulonocara sp. “lwanda” is overwegend blauw, met een geel/oranje zone die loopt van iets voor de rugvin tot aan de buikvinnen. De flanken zijn voorzien van 9 min of meer donkere dwarsbanden. De rug- en aarsvin zijn blauw en zijn voorzien van een geel/oranje zoom. De staartvin is donker van kleur met blauwe stralen en een zoom van geel/oranje, maar soms wil deze zoom ook wel achterwege blijven. De buikvinnen zijn oranje gekleurd. De populatie die bij Chiwindi voorkomt is wat kleuriger dan de populatie die voorkomt bij Hai Reef in Tanzania. In de handel wordt deze keizerbaars ook wel Aulonocara Red Dorsal genoemd. Aulonocara sp. “lwanda” is zeer bedreigd vanwege overbevissing door verzamelaars.   

Herkomst: 
Malawimeer  
Verspreiding: 

Aulonocara sp. “Lwanda” wordt aangetroffen bij Hai Reef in Tanzania en bij Chiwindi in Mozambique, 10 km zuidwaarts ten opzichte van Hai Reef.  

Gedrag: 

Anders dan de meeste Aulonocara soorten is Aulonocara sp. “Lwanda” wat agressiever, met name naar andere keizerbaarzen toe. Deze Aulonocara kan goed gehouden worden met haplochromiden en rustige Mbuna.  

Voedsel: 

Aulonocara sp. “Lwanda” is een carnivoor en leeft in het Malawimeer van kleine insectenlarven en kreeftachtigen.  

Kweek: 

Betreft een maternale muilbroeder. Het mannetje verdedigt een territorium in de omgeving van een klein hol die voorzien is van een zandbodem. Hier vind de afzetting plaats. Een legsel bevat ongeveer 30 eieren.

Aquarium: 

Het aquarium moet een lengte hebben van minimaal 100cm en een inhoud van 160 liter, voorzien van enkele rotspartij met grote holen en voldoende open ruimte.

Stoplicht: 
Groen
Herkomstgebied: